Sinksenfoor

Sinksenfoor, “vooruit met de geit”.

Ik heb voldoende lang gezwegen, maar de opeenstapeling van emoties riskeren het werk dat ik vorig jaar leverde teniet te doen. En vooral schade te berokkenen aan al die foorkramers die wél bereid zijn tot overleg. En dus wil ik opnieuw “vooruit met de geit”.

Laat mij beginnen met aan te geven dat ik (inclusief de startmeeting van juni 2013), 4 keer met de foorkramers, constructief en discreet, onderhandelde en samen met hen de foor van Luik heb bezocht. Ik was hen daar ook de ganse tijd dankbaar voor dat we rustig achter de schermen een nieuw verhaal voor de foor konden schrijven.

Er werd geen enkele beslissing op het college geagendeerd zonder dat de vertegenwoordigers van de bonden de beslissing formeel steunden. Denis Delforge, Leon Van Passel, Rene Hufkens, Viktor Debruyne en Guillaume Borremans (wiens naam me eerder ontging)waren altijd van de partij.:

– op 9 juli om de criteria om het locatieonderzoek vast te leggen (college 19 juli)

– op 22 oktober om van 18 naar 4 mogelijke locaties te gaan (college 22 november) met duidelijke voorkeur voor Spoor Oost. De Scheldekaaien bleken nadelig i.v.m. wind voor hoge attracties en de Konijnenwei viel af omdat men inzag dat de buurt dit niet zou willen (wat trouwens ook meteen is gebleken). Spoor Oost biedt kansen voor alle betrokkenen: district, omgeving en foor.

– op 3 november bezocht ik met een medewerker van schepen Van Campenhout de foor van Luik om de inplanting daar te bekijken en de geluidseffecten in te schatten. De geluidsimpact is in Luik een pak beperkter omdat de kramen dichter bijeen staan.

– op 17 maart konden we aankondigen dat de Sinksenfoor op Spoor Oost in 2015 een feit was. Op dat moment zaten nieuwe mensen aan tafel, die vervolgens alles op de helling hebben gezet.

De stad is nog steeds bereid om te investeren in Spoor Oost, tezamen met de foorkramers en de omgeving. En geen klein beetje. Niet alleen om het terrein klaar en veilig te maken, maar ook om te zorgen dat de foor een commercieel interessant evenement blijft. Die investering zal trouwens de foor én de omgeving ten goede komen. Het terrein kan prachtig, de overlast minimaal zijn, zoals Luik aantoont. Maar dan moet ik wel met mensen rond tafel kunnen zitten die mogen beslissen van hun achterban.

Als volwassenen konden we tot 17 maart spreken. Ik wil dat verder doen, maar dan met respect voor de wet en het gerecht, de stedelingen die de foor ontvangen, het geleverde werk en elkaars positie.

Laat me in alle geval weten met wie ik het locatiedossier Antwerpen kan afwerken.

Maar graag snel, want als ik Spoor Oost op tijd klaar wil krijgen en de buurt mee enthousiast wil krijgen, voor de foor van 2015, dan moeten we echt in actie schieten. Dus, beste foorkramers, wat zal het worden?

Rob Van de Velde
2/4/2014