Uncategorized

Stad aan de groene stroom

Windenergie

100 windmolens moeten Antwerpen energieonafhankelijk maken Bestuur versnelt bouw in samenspraak met industrie én natuurverenigingen Over enkele jaren moeten zowat honderd windmolens stroom leveren aan elk Antwerps gezin. Daarvoor brengt de stad industrie en natuurverenigingen samen aan tafel. De stad Antwerpen wil nog voor het einde van het jaar een plan op tafel leggen waardoor het mogelijk wordt om in enkele jaren tijd genoeg windmolens te bouwen om alle Antwerpse gezinnen van groene stroom te voorzien. “Al te vaak stuit de bouw van windmolens op protest van de buurt of van natuurverenigingen”, zegt de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). “Daardoor gaat heel wat kostbare tijd verloren. Door zowel de planning- als de vergunningstrajecten intensief te begeleiden, zal het allemaal veel vlotter en sneller kunnen gaan. Met de afschakelplannen in het achterhoofd leek het ons niet onverstandig om daar snel werk van te maken.”

Vraag van overal

Op voorhand alles doorpraten, daar komt het eigenlijk op neer. “Dit komt er op vraag van zowel industrie als natuurverenigingen”, zegt Van de Velde. “Natuurverenigingen zijn uiteraard pro hernieuwbare energie, maar in de praktijk zorgen zij er vaak voor dat het bouwen van windturbines lang aansleept of zelfs helemaal niet kan doorgaan. En dus zal de stad Antwerpen voor elk project samen met alle betrokken partners rond de tafel gaan zitten: de haven, milieuverenigingen, de industrie, de ontwikkelaars en ook INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, red.), om zo de violen gelijk te stemmen en onenigheid te vermijden.”

Eén turbine per 2000 gezinnen

De schepen maakt zich sterk dat alle formaliteiten voor die werkwijze voor het einde van het jaar rond kunnen zijn. Op relatief korte termijn – op een timing laat Rob Van de Velde zich niet vastpinnen – kunnen er zo tientallen windmolens op Antwerps grondgebied worden neergepoot. “Het noordelijke havengebied en de natuurgebieden ten noorden van Antwerpen zijn uitermate geschikt als locatie”, aldus nog de schepen van ruimtelijke ordening. “De nieuwste turbines, zoals er nu een wordt gebouwd op de voormalige site van General Motors, leveren genoeg stroom voor tweeduizend doorsnee gezinnen. Hoeveel we er nodig hebben, moet nog worden onderzocht. Het zal ergens tussen de vijftig en honderd stuks liggen. Daarmee kunnen we heel Antwerpen energieonafhankelijk maken, en dan ook nog eens met hernieuwbare energie.”

Dat het samengaan van industriebelangen en natuurbehoud geen utopie is, wordt volgens Rob Van de Velde net over de grens aangetoond. “Kijk naar het Nederlandse Woensdrecht, waar natuur, recreatie en windmolenparken probleemloos hand in hand gaan.”

Concessie

Voor het ontwikkelen van windmolenparken op zijn grondgebied verleende het Havenbestuur een concessie aan Vleemo, een samenwerking tussen de Vlaamse energiebedrijven Aspiravi NV en Polders Investeringsfonds NV. Vleemo plaatste al windmolens op zowel de Antwerpse linker- als rechteroever en kreeg vorige week vrijdag nog groen licht voor de bouw van vijf turbines van 200 meter hoog en een rotordiameter van 117 meter, gelegen tussen Churchilldok en Noorderlaan. Vleemo is ook bezig met de bouw van 55 turbines op bestaande bedrijfsterreinen in de Waaslandhaven. Tegen 2015 moeten die stroom leveren aan de bedrijven daar, en ook nog eens aan naar schatting 100.000 gezinnen. Bij Natuurpunt zijn ze tevreden met de plannen van de stad. “Het voorstel kwam dan ook van ons”, zegt woordvoerder Hendrik Moeremans. “Nu worden windmolens nog veel te vaak ad hoc en verspreid aangevraagd. Meer dan eens druisen die plannen in tegen de bestaande vogelrichtlijnen of steekt Belgocontrol er een stokje voor, omdat ze niet in overeenstemming zijn met de aanvliegroutes van het luchtverkeer. We zijn dus vragende partij om de bouw van windmolens en windmolenparken op voorhand door te praten. Windmolens zijn fantastische dingen, maar je moet goed weten waar je ze neerzet. Vandaar het idee voor een langetermijnplanning waarbij alle stake holders betrokken worden.”

Vleermuizen

De trekroutes van vogels kunnen zwaar verstoord worden door de gigantische, tot 200 meter hoge pylonen. “En niet alleen vogels, maar ook vleermuizen kunnen daar hinder van ondervinden”, zegt Hendrik Moeremans. “Vandaar dat de vrijwilligers van Natuurpunt samen met INBO die routes zoveel mogelijk in kaart brengen.”Ook de stad Antwerpen wil samenwerken met INBO. Rob Van de Velde: “Naar het schijnt beschikt INBO nu over een radarsysteem waarmee je trekroutes in kaart kunt brengen. Die oefening willen wij voor Antwerpen graag samen met hen maken. Maar het allerbelangrijkste is dat we het plannings- en vergunningstraject versoepelen. Die vervelende bottleneck moet weg.” “Met 100 windmolens kunnen we 200.000 gezinnen bedienen.” Rob van de velde Antwerps schepen “Windmolens zijn fantastisch, maar je kunt ze niet overal neerzetten.” Hendrik Moeremans natuurpunt

Bron: GVA 22/10/2014

© 2014 Concentra