Laat me A charmeren

‘Stad heeft fiets- en wandelbrug over de Schelde nodig’

Schepen Rob Van de Velde wil gaan ijveren voor een fiets- en wandelbrug over De Schelde, vertrekkend van de Gedempte Zuiderdokken. Dat staat in zijn boekLaat me A charmeren. Van de Velde: “Geen spielerei. Antwerpen heeft zo’n brug nodig.”
Toen schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ( N-VA) in 2012 aantrad, was er de afspraak dat zijn termijn maar drie jaar zou duren. Met dit voor ogen had hij het idee een boek te schrijven dat hij bij zijn afscheid kon uitbrengen met zijn visie en ook de projecten op het gebied van stadsontwikkeling die op stapel staan. Ondertussen is beslist dat hij de volledige termijn zal uitdoen, maar het boek ligt er.

Een van de opmerkelijkste projecten die Van de Velde naar voren schuift, is het idee van een fiets- en wandelbrug over de Schelde. Een ideale plaats voor zo’n brug moeten de Gedempte Zuiderdokken worden, zowat het belangrijkste stadsproject waarmee Van de Velde de Antwerpenaar wil overtuigen en charmeren.

Verbindingsbrug

Rob Van de Velde: “Geloof me, het is meer dan een spielerei. De brug staat niet in het bestuursakkoord, maar ik ben ervan overtuigd dat de stad zo’n verbindingsbrug nodig heeft. Tijdens mijn opzoekingswerk stootte ik op een masterproef van de Antwerpse architect Philip Mortelmans die me me aan het denken zette. Wanneer eind 2017 zal gestart worden met de inrichting van het nieuwe hof van beroep op de Britselei zal het tijdelijke hof van beroep op de Waalsekaai worden afgebroken. Zo krijgen we een corridor naar de kaaien en de Schelde. Het is mijn overtuiging dat als we de beide stadsdelen echt willen verbinden, er een zichtbare verbinding nodig is. Tastbaar, zichtbaar en bruikbaar. Kijk naar het enthousiasme van de Antwerpenaar over de pontonbrug, dat zegt genoeg. Alle grote steden doen het ons voor. Er bestaat trouwens geen technisch of stedenbouwkundig argument meer om geen brug aan te leggen. Ik denk ook dat we ons moeten richten tot ingenieurs voor een voldragen plan, eerder dan tot architecten. Ik vind persoonlijk dat Antwerpen zo’n brug moet hebben, dat ze noodzakelijk is. Bovendien zie ik daar de aanhef in voor een verdere ontwikkeling van Linkeroever.”

“Architect Mortelmans voegde nog een boeiend element toe in zijn studie. Hij suggereerde dat aan de landing van de brug op Linkeroever een soort cultuurtempel geplaatst zou worden. Een sterk idee, op Linkeroever is effectief niets. De hele Scheldeboord tot in Burcht ligt eigenlijk braak, dat is toch ongelooflijk?”

GvA, 10 oktober 2015
Foto: Walter Saenen