Uncategorized

Stad heeft stappenplan voor ontwikkeling Tolhuissite

De stad Antwerpen heeft een stappenplan opgesteld voor het verdere verloop van de nieuwe ontwikkeling op de Tolhuissite, vlakbij de historische binnenstad. Zo wil de stad duidelijkheid scheppen over de verschillende stappen die worden gevolgd om tot een degelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Tolhuissite te komen. De bedoeling is om eind 2016 nog het ontwerp van het RUP Tolhuis klaar te hebben.

De stad en projectontwikkelaar Immogra willen duidelijkheid scheppen in de verschillende stappen die ze nemen om tot een RUP te komen. De opzet van het RUP is om een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein voor te stellen, met onder meer de juiste inplanting van de keerlus en afstanden tussen de gebouwen, waar ook de buurt zich in kan vinden.

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “We hebben alle ruimte gegeven aan Immogra en de buurt om gesprekken te voeren. Dit liep niet uit op een akkoord. Daarom neemt de stad nu het overleg in handen. De site is te waardevol om onderwerp te worden van een nieuw jarenlang twistpunt in de stad.”

Chronologisch stappenplan

Deze zomer nog zit de stad samen met verschillende betrokken partijen om definitieve afspraken te maken rond alle onderdelen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Op onderstaande tijdlijn worden de verschillende stappen indicatief gesitueerd in de tijd.

De allereerste stap is het onderzoekstraject voor het publiek domein, maar verder moeten ook het openbaar vervoer, de architectuur en de commerciële invulling en maatschappelijke voorzieningen op en rond deze site onderzocht en besproken worden. In een brede adviesronde wordt er bovendien advies ingewonnen van alle betrokken partijen, waaronder gespecialiseerde diensten voor onder meer Onroerend Erfgoed, maar ook de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen.

Verder zal de stad samen met een studiebureau ook het hoogbouwrapport en het milieueffectenonderzoek herbekijken. Op basis daarvan kan de stad vervolgens ook het voorontwerp van het RUP herzien. De ambitie is om het ontwerp RUP Tolhuis eind 2016 klaar te hebben. Volgens deze tijdsinschattingen zou een openbaar onderzoek kunnen plaatsvinden in het voorjaar van 2017 en zou het definitieve RUP klaar kunnen zijn tegen de zomer van 2017.

Inspraakmoment voor buurt in najaar 2016

De stad hecht veel belang aan de mening van de buurtbewoners. Daarom organiseert ze samen met projectontwikkelaar Immogra een nieuw inspraakmoment in het najaar van 2016. Hiervoor ontvangt de buurt nog een uitnodiging. De resultaten van de inspraak worden verwerkt en achteraf gecommuniceerd via een nieuwsbrief en de website van de stad. Meer informatie hierover krijgen de buurtbewoners later, dichter bij het inspraakmoment.

Waarom een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Tolhuissite?

Het Tolhuis ligt in het noorden van de wijk ‘historisch centrum’. Wijzigingen aan gebouwen moeten voldoen aan de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de binnenstad. Concreet betekent dit dat gebouwen zoveel mogelijk een nauwe verwevenheid met de buurt nastreven en de identiteit van de buurt versterken. Het bestaande kantoorgebouw past niet binnen deze doelstelling, waardoor eerder al werd beslist om een nieuwbouw te ontwikkelen op deze site. Die biedt kansen om naast woongelegenheid ook in functies te voorzien waar buurtbewoners van kunnen meegenieten. Het RUP Tolhuis zal een kader scheppen waarbinnen de herontwikkeling van de Tolhuissite op een kwalitatieve manier dient te passen.