Cadixwijk

Stad keurt aanleg openbaar domein Cadixwijk-Noord goed

Er wordt momenteel hard gewerkt om van de Cadixwijk een bruisende wijk op het Eilandje te maken. Vandaag keurde het college de aanleg van het openbaar domein in de Cadixwijk-Noord goed. De werken voor het openbaar domein omvatten de heraanleg van de Madrasstraat en de Binnenvaartstraat (noordelijke zone naast de dokrand van het Kempischdok). Maar ook de vernieuwing van de Houtdok-Zuidkaai, de uitbreiding en vernieuwing van de Portostraat en de Pireausstraat, de aanleg van de Vlissingenstraat en de aanleg van een verlaagde dokrand aan de noordkaai van het Kempischdok.

Heraanleg Madrasstraat

De Madrasstraat wordt definitief heraangelegd. Zo wordt langs beide zijden van de rijweg een fietscomfortstrook voorzien. Aan de zuidzijde komt een strook voor boom- en parkeervakken, een sorteerstraat en een voetpad. Aan de noordzijde wordt een strook voor dwarsparkeren aangelegd.

Aanleg noordelijke zone Binnenvaartstraat

De noordelijke zone van de Binnenvaartstraat tussen het wandelpad en de dokrand van het Kempischdok werd nog niet heraangelegd, omwille van instabiliteit van de kaaimuur. Die kaaimuur wordt gerenoveerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen. Daarna kan het resterende deel van de dokrand heraangelegd worden. Zo komt er aan de westelijke dokrand van het Kempischdok een nieuw speelterrein voor kinderen tot 6 jaar. Het terrein is gelegen in een autovrij gedeelte en wordt beveiligd met balustrades aan de zijde van het dok.

Speeltuin1

Aanleg nieuwe straten

• aan de Houtdok-Zuidkaai wordt in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen de bestaande afgebrokkelde taludkaai vervangen door een rechte kaaimuur. Vervolgens wordt de straat volledig vernieuwd als woonstraat. Het Havenbedrijf Antwerpen bouwt ook 15 steigers, waaraan in totaal 34 woonboten kunnen aanleggen.

• tussen de Houtdok-Zuidkaai en de Madrasstraat worden twee bestaande straten uitgebreid en heraangelegd als woonstraat. Het gaat om de noordelijk delen van de Portostraat en de Pirausstraat. Ook wordt daar een nieuwe straat aangelegd, de Vlissingenstraat. Al deze straten krijgen boom- en parkeervakken en fietscomfortstroken.

Verlaagde dokrand Kempischdok

De renovatie van de noordelijke kaaimuur van het Kempischdok door het Havenbedrijf Antwerpen biedt de aanleiding om een publieke steiger te realiseren. Daaraan zullen onder andere kleinere rondvaartboten kunnen aanmeren. De steiger zal bestaan uit een verlaagd vlak aan het water met ruimte om te ontspannen.

Met de goedkeuring van de aanleg voor het openbaar domein is opnieuw een belangrijke stap gezet om van de Cadixwijk een aangename woonwijk op het Eilandje te maken. De definitieve heraanleg van het noordelijk deel van de Cadixwijk zal onder voorbehoud starten in voorjaar 2017. Het einde is, als alles volgens planning verloopt, voorzien voor het najaar van 2018.

Kempischdoktrappen2