Cadixwijk, Napelsstraat

Stad keurt definitief ontwerpplan goed voor centrum Cadixwijk

De stad heeft het definitieve ontwerp goedgekeurd voor het nieuwe wijkplein Cadix, het groene
hart van de wijk. Ook het plan voor de Napelsstraat werd goedgekeurd. Het centrum van de
Cadixwijk krijgt zo een nieuwe aanleg. Het geheel, ontworpen door PT architecten, wordt de
ontmoetingsplaats bij uitstek voor buurtbewoners en zal het centrum van de wijk door middel van
een ponton met het water verbinden. Volgens de planning gaan de eerste werken eind dit jaar van
start.

Een nieuw plein voor de buurt
Het college heeft vandaag het definitieve ontwerp goedgekeurd voor het nieuwe wijkplein Cadix.
Dat ontwerp toont een zekere eenvoud die het plein overzichtelijk en toegankelijk maakt.
Rob Van de Velde: ‘De Cadixwijk wordt het kloppend hart van het Eilandje. Het unieke parkplein zal daar mee voor zorgen.
Het Cadixparkplein wordt een dynamisch gebeuren dat zal mee evolueren met de buurt en zijn bewoners, een parkstructuur met speelruimten voor kinderen,
een shelter voor verschillende activiteiten, een prachtig trapsponton en uiteraard de mogelijkheid voor horeca en terrassen aan de rand van het plein.’
‘Het groene karakter wordt geoptimaliseerd voor natuurbeleving het hele jaar door. Er wordt gekozen voor bruikbaar en toegankelijk groen met een natuurlijk uitzicht.
Een verharding wordt voorzien wat een veelzijdiger gebruik van het parkplein toelaat.’
‘Misschien leuk om mee te geven is dat het ontwerpbureau van bij de start van het ontwerpproces het schilderij Kinderspel van Brueghel gebruikt heeft om de ambitie voor het wijkplein te verwoorden.’

Het nieuwe wijkplein heeft een centrale ligging en komt grotendeels te liggen op de parking van
het voormalige douanegebouw. Het zal van de Napelsstraat tot aan de dokrand van het
Kattendijkdok lopen en wordt anderhalve keer zo groot als de Groenplaats. Het wordt een mix van
park en plein waarbij beide in elkaar overlopen. Het park start aan de kant van de Napelsstraat en
vormt het groene hart van de wijk. Aan de zijde van het Kattendijkdok is het dan weer een meer
open plein met bomen en een grote publieke luifel. Het plein ligt langs weerszijden van de
Kattendijkdok-Oostkaai, waarover in de toekomst een tram komt te rijden. Het wordt een
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners van de groeiende Cadixwijk. Er rondom komen
buurtwinkels en horecazaken. De aanleg van het plein is één van de concrete stappen van de stad om van de Cadixwijk een nieuwe woonwijk aan het water te maken.

Ponton zorgt voor bijzondere toets
Als bijzondere toevoeging wordt het water vanuit het nieuwe centrum van de Cadixwijk door
middel van een ponton bereikbaar. Het ponton, vormgegeven door een grote trappenpartij van
terrassen, zal een unieke beleving toevoegen aan het plein en aan de wijk in zijn geheel.

Een plein met inspraak van de buurt
Het ontwerpteam van het Brusselse bureau PT Architecten en de stad hechten veel belang aan de
samenwerking met buurtbewoners om de invulling van het plein te verfijnen. Op verschillende
momenten tijdens het proces waren er info- en participatiemomenten voor de buurtbewoners en
voor geïnteresseerden die zich in de toekomst mogelijk in de Cadixwijk willen vestigen. “De
meerderheid van de bewoners die het Cadixplein gaat gebruiken als wijkplein woont er nu nog
niet. Daar wil het ontwerp op inspelen. De transformatie zal er komen door buurtinitiatieven en
toe-eigening van delen van het parkplein naar behoefte van de gebruikers”, zegt schepen Van de
Velde. Alle input heeft samen met de analyse van het ontwerpteam tot het definitieve ontwerp
voor het nieuwe plein geleid.

Napelsstraat
Ook de Napelsstraat wordt heraangelegd. De stad streeft daarbij naar een goed evenwicht tussen
publieke ruimte voor voetgangers, nieuwe groenstructuren, comfortzones voor fietsers en een
parkeeraanbod. Het materiaalgebruik voor deze straat sluit aan bij het maritieme karakter van de Cadixwijk en het Eilandje.

Op weg naar een centrum voor de wijk
In de loop van dit jaar starten de werken aan de Kattendijkdok Oostkaai en aansluitend start tegen
eind 2015 de aanleg van het oostelijke deel van het wijkplein en de Napelsstraat.
Het westelijke deel van het wijkplein en het ponton worden gerealiseerd vanaf 2017.