Gedempte Zuiderdokken

Stad kiest ontwerper voor Gedempte Zuiderdokken

Via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester ging de stad op zoek naar een ontwerper voor de heraanleg van het plein op de Gedempte Zuiderdokken als publieke ruimte. Een jury van vakmensen koos voor het ontwerp “Dok Zuid”, van het ontwerpteam ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE). Het ontwerp bestaat uit een grote groene openbare ruimte van ca 9 ha.

‘Jury en stad hebben hun keuze laten vallen op een ontwerper die heel duidelijk gekozen heeft om van een basisontwerp te vertrekken waar zowel stad als buurt, bewoners en stakeholders (zoals musea, horeca, winkeliers…), voort op kunnen werken. Dit schept heel wat mogelijkheden voor de toekomst waarbij we als stad de ingeslagen weg op vlak van participatie willen blijven bewandelen. De 1.700 online-inzendingen en 500 bezoekers op de dag van het participatiemoment hebben onze verwachtingen overtroffen’, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde.

Het ontwerp Dok Zuid voorziet:
• drie ‘Tafels’ op de locatie van de voormalige dokken met in het centrale deel: de Weide met een open karakter en waterpartijen, in het noordelijke deel : de Tuin met een variatie aan groenvormen en zuidelijk: de Scène als plek voor evenementen;
• de ‘Kroon’ vormt de groene omkadering van Dok Zuid: een wandel- en verblijfsruimte, met plaats voor terrassen, onder een groen bomendak;
• drie dwarse assen die de wijk verbinden met de Schelde: de Museum-as (MHKA – KMSKA) en de Zuid-as (Waterpoort- Fotomuseum) worden pleinen. De Schelde-as verbindt de Scheldekaaien met Dok Zuid via groen wadi’s.

Participatie
Het stadsproject Gedempte Zuiderdokken maakt deel uit van een breed participatietraject waarbij op geregelde tijdstippen gepeild wordt naar de mening van bewoners. Zo organiseerde de stad in de zomer van 2015 een onlinebevraging waarbij iedereen ideeën over een mogelijke invulling voor de toekomst kon meegeven. Meer dan 3000 mensen vulden de enquête in.
In september en oktober 2015 werden ook kinderen, jongeren en de handelaars en horeca bevraagd. Alle resultaten zijn teruggekoppeld in een informatievergadering en zijn meegegeven aan de geselecteerde ontwerpteams.
Op 20 januari 2016 vond opnieuw een inspraakmoment plaats waar alle vijf de ontwerpteams aan de hand van anonieme panelen hun ontwerp konden voorstellen. Het was de eerste keer dat de Antwerpenaar zich, nog voor een professionele jury, mocht uitspreken over de vijf deelnemende ontwerpen. Omdat de stad pas laat een akkoord had met de Vlaams Bouwmeester over de principes van het participatiemoment, was er niet veel tijd tussen de uitnodiging en het participatiemoment zelf. Toch was het een gigantisch succes met 500 geïnteresseerden die kwamen opdagen in het Zuiderpershuis en meer dan 1.700 mensen die hun mening online gaven. De resultaten van deze bevraging zijn door de intendante van de Gedempte Zuiderdokken, Aglaée Degros, meegegeven aan de jury.

Fasering
In een volgende fase volgen opnieuw participatiemomenten waarop bewoners en bezoekers van de stad hun mening kwijt kunnen over de concrete uitwerking van het ontwerp. In het najaar van 2016 wordt een schetsontwerp voorgesteld aan de Antwerpenaar. In 2017 volgt een voorontwerp en uiteindelijk ook een definitief ontwerp. De eigenlijke realisatie van het nieuwe plein kan pas starten na de bouw van de eerste ondergrondse parking in 2018.

BEELD 1_KROON

BEELD 2_WEIDE