Loodswezen

Stad koopt Loodswezen voor 2,1 miljoen euro

De stad Antwerpen koopt het Loodswezen terug van het Vlaamse Gewest voor 2,1 miljoen euro. De stad neemt dus ook de renovatie op zich. “Ook het openbaar domein pakken we aan, met meer groen”, zegt schepen Rob van de Velde (N-VA).
De raad van bestuur van AG VESPA, de vastgoedpoot van de stad Antwerpen, en het college van burgemeester en schepenen moeten hun goedkeuring nog geven, maar het Loodswezen komt allicht in handen van het Antwerpse stadsbestuur. De stad koopt het 19de-eeuwse gebouw van het Vlaams Gewest voor 2,1 miljoen euro.

Museum

Begin dit jaar werden de plannen voor hoogbouw op de Scheldekaaien nog naar de prullenmand verwezen na een negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer. Onder de site ligt de Waaslandtunnel, die dateert van de jaren 30. Er is geen zekerheid of de ondergrond hoogbouw zou kunnen dragen en dus werd het project afgeblazen. De stad zal nu dus zelf instaan voor de restauratie. Concrete plannen zijn er evenwel nog niet. “Daar wordt snel werk van gemaakt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van De Velde (N-VA). “Beneden is er ruimte voor een publieke functie, zoals bijvoorbeeld een museum, met daarboven kantoren. Ook het openbaar domein wordt aangepakt, met meer groen, en dit op vraag van de buurt. De heraanleg van de Scheldekaaien zal doorgetrokken worden. De boeienloods blijft ook behouden en ook daar is er een mogelijkheid voor horeca.”

Op welke termijn het Loodswezen gerestaureerd kan worden, is momenteel niet duidelijk. “We zijn nog geen eigenaar”, zegt Van de Velde. “Pas wanneer dat het geval is, kunnen we aan de slag.”