Hoboken

Stad lanceert 14 wandelingen om Groenplan te ontdekken

De stad schreef haar visie op het groen in Antwerpen neer in een Groenplan. Deze visie wordt nu stap voor stap uitgerold aan de hand van veertien landschappen. Om de Antwerpenaar het Groenplan te leren kennen, worden nu wandelingen gelanceerd door elk landschap. Liefhebbers namen vandaag al deel aan een begeleide wandeltocht doorheen de natuur van Hoboken en Wilrijk.

Wandelingen door de 14 landschappen van het Groenplan
Het Groenplan onderscheidt veertien groenlandschappen. De stad ontwikkelde wandelingen doorheen elk van die landschappen. Fervente wandelaars beten vandaag al de spits af in het landschap Zuidelijke Kamers. Groenexperten van de stad en Natuurpunt en een joggende gids namen hen mee langs onder meer park Sorghvliedt, Fort 7 en 8 en het Schoonselhof.

“De Antwerpenaar kan het Groenplan ontdekken met wandelingen in de veertien landschappen. Elke tocht biedt leerrijke weetjes over het gebied, toont er de mooiste groene plekken én voert de wandelaar langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren”, zegt schepen voor groen Rob Van de Velde.

Wandelen kan:
· met online wandelbrochures via de website www.antwerpen.be/groenplan;
· via de gratis app RouteYou, met nog veel meer informatie over de fauna en flora op de routes. De contentcode ‘Groenplan’ bundelt de 14 routes van het Groenplan, die ook offline gevolgd kunnen worden;
· in elk landschap staat ook een infototem met de wandelroute aan het startpunt.

Stadsbreed Groenplan en lokale Groenplannen
Ongeveer de helft van Antwerpen bestaat uit groen of water. De stad wil deze groenzones beschermen, verbinden en versterken, en ze nog bekender en toegankelijker maken.

“Na de realisatie van dit Groenplan zal het groenareaal met 187 hectare uitgebreid zijn, zal 358 hectare groen extra juridisch beschermd zijn en 819 hectare groen er kwalitatief op vooruit gegaan zijn. Het toekomstige groenbeleid zal telkens aan het plan afgetoetst worden”, aldus Van de Velde.

De komende jaren zullen ook Groenplannen uitgewerkt worden voor de districten, in overleg met de betrokken besturen. Het lokaal Groenplan Deurne vormt de piloot en is reeds in opmaak. Later volgen Borgerhout (start eind 2017), Antwerpen (start voorjaar 2018) en Berchem (start eind 2018). Ook de overige districten zullen kort nadien volgen.

Eerste lokaal Groenplan: Deurne
Het college keurde vandaag de procesnota voor het Groenplan Deurne goed en geeft daarmee het startschot voor dit lokale Groenplan. Een procesnota is de eerste stap in de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan of de ontwikkeling van een visie. Het omvat de visie, ambitie en planning van het proces. In dit geval is het de eerste stap voor de visie op het groen in het district Deurne. De procesnota omschrijft kort het huidige groenareaal van Deurne.

Schepen Rob Van de Velde: “Naast enkele grote landschappen, heeft Deurne ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Door deze combinatie van zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken én verschillende typen groenelementen vormt Deurne een goede piloot om de methodiek voor de specifieke groenplannen helemaal scherp te stellen.”

Districtsvoorzitter van Deurne Tjerk Sekeris: “Omdat Deurne het groenste district is, begrijpen we dat de stad voor ons gekozen heeft als pilootproject. Deurne is erg ambitieus als het op vergroenen aankomt en heeft samen met de stad al belangrijke stappen gezet met het project Groene Sproeten in de Kronenburgwijk. We zijn dan ook erg tevreden als eerste aan de toepassing van het Groenplan te mogen beginnen.”

Bovendien legt de nota de opdrachtomschrijving voor het Groenplan Deurne vast op basis van de aandachtspunten die uit het stadsbrede groenplan ‘Levendig Landschap’, de inventarisatie van de groenelementen en een startvergadering met alle betrokken partijen al naar boven kwamen. De procesnota legt ten slotte ook de verschillende stappen van het planproces vast: analyse, visie, voorontwerp en definitief groenplan. In elke fase worden de inwoners van Deurne betrokken.

Samenwerken aan een Groenplan voor de hele stad
De opmaak van het stadsbrede Groenplan startte in 2010. De eerste stap was een globale analyse van de situatie van het groenareaal in Antwerpen. In 2013 keurde het college de visienota voor het plan goed en in 2015 volgde de goedkeuring van het voorontwerp. Met alle verworven inzichten is de stad aan de slag gegaan om in februari 2017 tot het finale Groenplan te komen.

Hoewel er nog werk te verrichten valt, wil de stad iedereen nu al de mogelijkheid geven om op avontuur te gaan. Zo kunnen de burgers ontdekken wat er al gebeurd is, maar ook welke plannen de stad nog heeft om het stedelijke groen te behouden en te versterken.

Alle informatie over het Groenplan staat op www.antwerpen.be/groenplan