Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Stad plant 73 hectare nieuwe parkgebieden

De Antwerpenaar mag dan meer dan gemiddeld tevreden zijn over de parken en het groen in de stad, het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) doet het op dat terrein wel minder goed dan het vorige bestuur onder Patrick Janssens. ‘Die tevredenheid zal stijgen bij de volgende enquète’, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. ‘Wij plannen 73 hectare meer parkgebied.’ Joris Van Der AA

In het gemeenterapport scoort de centrumrechtse coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD opvallend minder goed als het over parken en groen gaat. Terwijl 62 procent van de respondenten in 2012 nog aangaf tevreden te zijn over het beleid inzake parken, daalde dat op één jaar tijd tot een percentage van 55 procent. De heisa over het Reuzenpark in Borgerhout, het Harmoniepark, de Konijnenwei, het Ferrarisbos en Park Middenvijver heeft duidelijk gewogen op de cijfers. Vooral N-VA kampt met het imago dat het groen graag opoffert voor woningen of economische ontwikkeling. ‘Ten onrechte’, zegt Rob Van de Velde, als schepen van Stadsontwikkeling de boeman van de rood-groene oppositie. ‘Die tevredenheid zal de komende jaren omhoog gaan, want wij creëeren 73 hectare extra park en groen.’

73 hectare nieuw parkgebied?

‘Het gaat natuurlijk niet allemaal om volledig nieuw gebied. Neem nu park Middenvijver. Dat is nu al een groene zone, maar de huidige bestemming is woonuitbreidingsgebied. Daar kan in principe worden gebouwd. Omdat we die groene long willen behouden, zal de bestemming van dat gebied worden gewijzigd. Op die manier komt er 29 hectare parkgebied bij.’

Een van de plaatsen waar er wel enkele hectaren nieuw parkgebied komt, is het Droogdokkeneiland ten noorden van de stad.

Sinksenfoor

‘In die zone komt ongeveer 7 hectare parkgebied en 3 hectare buitendijkse natuur, met slikken en schorren.’ Ook in het ontwikkelingsgebied Nieuw Zuid, de zone ten zuiden van het justitiepaleis is er 12 hectare parkgebied voorzien. In dezelfde omgeving moet ook de Konijnenwei, 6 hectare groot, een buurtpark worden. ‘En aan Spoor Oost willen we ook 10,5 hectare groen en park aanleggen.

Een deel van die zone zal verhard blijven, omdat we de Sinksenfoor daar willen organiseren, maar het gebied zal stevig vergroend worden.’

Bron: Joris Van Der AA © 2014 Corelio 22/01/2014