Eksterlaer

Stad sluit charter met bewonersgroep Eksterlaer

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) heeft gistermiddag een charter overhandigd aan de bewonersgroep Eksterlaer. Doel van het charter is afspraken te maken over de inspraak in het project.

De bewonersgroep Groen Eksterlaer verzamelde 3.180 handtekeningen en overhandigde die gisteren aan de schepen van Stadsontwikkeling. De bewonersgroep wil het Eksterlaer-project ‘een groenere, socialere en toekomstgerichte’ dimensie geven. De bewoners zijn bezorgd over de plannen: te veel bebouwing, verkeer, drukte, verharding, CO 2 en fijn stof en te weinig grote bomen, groene publieke ruimte en duurzaam en betaalbaar wonen.

Bouwpromotor Vooruitzicht en de stad plannen op het Eksterlaer een grote nieuwe wijk met een 580-tal wooneenheden. De plannen daarvoor liggen al sinds 2000 op tafel. De bewonersgroep trok onlangs nog naar de Raad van State om de verkavelingsvergunning aan te vechten. Schepen Rob Van de Velde hoopt met Eksterlaer een charter kunnen afsluiten, zodat bewoners permanent kunnen overleggen met stad en projectonwikkelaar. ‘De buurt kan op die manier meedenken en meewerken aan de invulling van hun wijk.’ (jvda)

Bron: Het Nieuwsblad

Lees hier “het charter

Geef een reactie