Ferrarisbos

Stad voert waterstudie uit voor bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk

De stad Antwerpen zet een waterstudie op voor het bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk. Op basis van deze studie wil de stad in een latere fase de juiste keuzes kunnen maken om wateroverlast in dit gebied zoveel mogelijk te vermijden. In de studie wordt zowel de technische als de financiële haalbaarheid van waterbuffering op en rond de bedrijvensite onderzocht. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijven op dit industrieterrein aan de A12 in Wilrijk.

De stad start een waterstudie op voor het bedrijventerrein gelegen aan de A12 en de Terbekehofdreef in Wilrijk. De studie zal in kaart brengen of en hoe waterbuffering mogelijk is op en rond de bedrijvensite. De verschillende scenario’s voor waterbuffering worden zowel getoetst naar technische als naar financiële haalbaarheid.

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de bedrijven op het industrieterrein. Daarom wordt in de loop van de komende maanden gepeild naar de mening en medewerking van alle betrokkenen in dit gebied – waaronder ook groep Essers, HIW (Handel & Industrie Wilrijk), POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en rio-link. De omliggende bedrijven worden zowel in de studie als in de realisatie ervan betrokken. De bedoeling is om tot een oplossing te komen voor de huidige waterproblematiek in het gebied.

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van De Velde: “Alle bedrijven zal gevraagd worden een aandeel in de oplossing in te brengen. Er zijn al enkele scenario’s opgesteld, waaronder de berging van water in het Ferrarisbos. In vroegere tijden was dit groene gebied achter het industrieterrein al een zogeheten ‘nat bos’*. Met deze demarche wil de stad de polemiek definitief oplossen, zodat ook bedrijven in rust en ernst kunnen verder werken.”

De berging van water in het Ferrarisbos zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Het bos – gelegen naast de site van Groep Essers – zou dan dienst doen als ecologische buffer. In een dergelijk scenario lijkt het dan ook opportuun om het Ferrarisbos te behouden. De stad is voorstander van dit plan voor waterbuffering, maar tegelijk ook van de economische ontwikkeling op het industrieterrein dat verder benut kan worden. In dat verband adviseerde de stad vandaag positief op een klasse 1 milieuvergunning voor Essers.

“We zijn erg tevreden dat de stad oren heeft naar de verzuchtingen van het district Wilrijk. We stellen met genoegen vast dat de stad gevolg heeft gegeven aan het unaniem advies van het district om onder meer het Ferraris-bos maximaal te beschermen en dat het een onderzoek instelt naar de mogelijkheden om deze problematiek en die van de waterhuishouding in de buurt in één beweging op te lossen”, zegt districtsvoorzitter Kristof Bossuyt.

Voor de uitvoering van de studie is het studiebureau Sweco aangesteld dat binnenkort het terrein opgaat voor analyses. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht.