In de pers, Linkeroever

Stad wil Linkeroever nieuw positief elan geven

De stad Antwerpen wil de link tussen Linkeroever en het stadscentrum versterken. Via een enquête vraagt ze de Antwerpenaar naar hun visie. Stadsbouwmeester Christian Rapp brengt dan weer architecten samen met hetzelfde doel.

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) wil Linkeroever meer bij het stadscentrum betrekken. Linkeroever als stadsdeel is volgens de schepen altijd onderbelicht gebleven. Daar wil hij verandering in brengen. “Als we kijken naar Parijs met de Seine en Londen met de Theems, zien we dat de linker- en de rechteroever net zo belangrijk zijn”, zegt Van de Velde. “Dat moeten wij hier ook kunnen. De kiemen liggen er om Linkeroever een nieuw, positief elan te geven.”

Enquête

Het startschot is al gegeven. De stad lanceerde een online-enquête waar iedereen ideeën over de toekomst van Linkeroever kwijt kan. “De enquête stelt de vraag hoe de burger de verschillende zones ingevuld wil zien”, legt Van de Velde uit. “Zo is er aandacht voor het Frederik Van Eedenplein, een plein dat veel meer potentieel heeft. We missen cultuurtempels, hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? Hoe kunnen we de link met het water vergroten? In het kader van het Sigmaplan moeten de Scheldeboorden verhoogd worden. Dat biedt heel wat mogelijkheden, zoals een wandel- en fietsboulevard bijvoorbeeld. Hoe zien de Antwerpenaars de link met de rechteroever? Zijn de Konijnenpijp en de voetgangerstunnel voldoende als verbinding? Moet er een fietsersbrug komen? Een veerdienst? Of willen bewoners en bezoekers met een grote rekker naar de andere kant van de Schelde geschoten worden? (lacht) Iedereen die ideeën heeft, hoe gek ook, kan ze kwijt in de enquête. We willen bij aanvang zo veel mogelijk mensen betrekken, met oog voor de gevoeligheden uit het verleden.”

Vandaag beweegt er al heel wat op Linkeroever. Zo is er het masterplan voor Sint-Anneke Plage en de Middenvijver, staan er heel wat veranderingen op til op vlak van mobiliteit in het kader van de Oosterweelverbinding, begint de nieuwe wijk Regatta te leven … “Maar nu is het tijd om Linkeroever in zijn geheel aan te pakken,” vindt Van de Velde, “en af te stappen van de stiefmoederlijke behandeling van het verleden.”

Masterplan

De enquête loopt nog tot 1 december. De stad zal, samen met het district, alle info verwerken en de resultaten overbrengen aan stadsbouwmeester Christian Rapp. Hij lanceert begin 2017 een ideeënwedstrijd waar architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers uit binnen- en buitenland op kunnen intekenen. Een team van curatoren, waaronder bOb Van Reeth, Christoph Grafe (directeur van het Vlaams Architectuurinstituut), professor Bernard Colenbrander van de Technische Universiteit Eindhoven en de stadsbouwmeester zelf, zal het geheel in goede banen leiden.

“Het is eigenlijk geen wedstrijd”, zegt Rapp. “Er is geen winnaar die een bouwopdracht in de wacht zal slepen. Nee, we zoemen uit en kijken naar de Linkeroever en de Rechterscheldeoever als één entiteit. De Schelde als psychologische grens halen we weg en we zoeken naar een overkoepelende visie, een geïntegreerd geheel. Wat kan Linkeroever zijn en hoe verbinden we haar met het stadscentrum? Dat zijn de twee centrale vragen. Dat kan niet zonder participatie, vandaar dat we de resultaten van de enquête gebruiken om te zien wat er leeft. Er zijn geen beperkingen, alles kan. In september volgend jaar stellen we de ideeën en maquettes voor in het Vlaamse Architectuurinstituut. Er wordt ook een symposium aan gekoppeld en we geven een publicatie uit. De ideeënwedstrijd is de eerste stap in de verdere uitwerking van het masterplan en de concrete uitwerking van de toekomst van Linkeroever.”

http://www.antwerpen.be/stadsvernieuwinglinkeroever

GvA, 23-11-2016