Droogdokkeneiland, Scheldekaaien

Stad zoekt 14 miljoen voor droogdokken

Met 4,5 miljoen euro kunnen we de basisinfrastructuur van het park aanleggen

Het schepencollege zet het licht op groen voor het definitieve ontwerp van het Droogdokkenpark op het Eilandje. De werkzaamheden starten in 2015. Om de plannen helemaal te kunnen uitvoeren, moet het stadsbestuur op zoek naar 14 miljoen euro.

antwerpenDe realisatie van het Droogdokkenpark kadert binnen de heraanleg van de Scheldekaaien. Het ‘grootstedelijk’ park wordt aangelegd in de bocht van de Schelde aan de Sloepenweg. Aan de kant van de Schelde wil de stad op de verhoogde Scheldedijk een groene ‘uitwaaiplek’ of Belvedère aanleggen, met een uniek zicht op de Schelde en de stad. Op de droogdokkensite zelf is plaats voor een maritiem museum, maar ook voor de ontwikkeling van woningbouw of kantoren.

Landinwaarts

De NV Waterwegen en Zeekanaal gaat de Scheldedijk ophogen en meer landinwaarts leggen, waardoor er een groter slikken- en schorrengebied ontstaat. ‘Door de ligging van die groene dijk wordt het Droogdokkeneiland opgedeeld in verschillende delen, die op een natuurlijke manier in elkaar overvloeien’, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). ‘Zo ontstaan het Belvedère met uitkijkpunt, een verzonken speelruimte en het eigenlijke park, en de westelijk gelegen droogdokken.’

Het stadbestuur heeft 4,5 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Het totale budget voor de realisatie bedraagt 18,5 miljoen, wat betekent dat de stad nog 14 miljoen euro tekort komt. ‘Met die 4,5 miljoen euro kunnen we de basisinfrastructuur van het park aanleggen, gekoppeld aan de noodzakelijke realisatie van de waterkering door Waterwegen en Zeekanaal’, zegt Van de Velde. ‘Concreet betekent dat de realisatie van de nieuwe topografie van de site, de aanleg van Droogdokkenweg en het aanplanten van groen. In de toekomst kunnen we het park verder invullen met paden, meubilair, verlichting en paviljoenen. Op dat moment zal de Cadixwijk in volle ontwikkeling zijn en wordt de nood aan een park in de buurt groter.’

Het college bepaalde vandaag om de principebeslissing van het invoeren van een ‘circulatiebeperking’ op Droogdokkeneiland, genomen door het vorige college, terug te schroeven, en de Droogdokkenweg als ontsluitingsweg voor het Droogdokkeneiland in te richten. Daarbij wordt een evenwicht gezocht tussen de bereikbaarheid van de haven en het hogere wegennet enerzijds, en de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Eilandje en het Droogdokkenpark anderzijds. De ontsluiting wordt aangepast in het ontwerp van het Droogdokkenpark. ‘Die ontsluiting is echt nodig voor het bijzonder vervoer in de haven’, zegt Van de Velde. ‘Het gaat om ongeveer 500 transporten per jaar, dus dat is geen enorme stroom vrachtvervoer.’

Joris van der Aa

© 2013 Corelio

Geef een reactie