Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Stadsbouwmeester

Stad zoekt nieuwe stadsbouwmeester

De stad Antwerpen schrijft een nieuwe vacature uit voor een stadsbouwmeester. Die zou begin 2016 aan de slag gaan. Bij een eerdere procedure werd geen opvolger gevonden voor Kristiaan Borret.

De stad Antwerpen zit na het omstreden ontslag van Kristiaan Borret in 2014 ongeveer een jaar zonder stadsbouwmeester. Bij een eerste zoektocht naar een opvolger waren er zes kandidaten, maar die haakten af of voldeden niet. De procedure werd toen stopgezet. Om de continuïteit te verzekeren werden architect bOb Van Reeth en Christoph Grafe aangesteld als voorzitters van respectievelijk de welstandscommissie en de nieuwe A-commissie. Hun opdracht loopt eind dit jaar af.

Beiden moesten onder meer potentiële kandidaten warm maken voor de functie van stadsbouwmeester in Antwerpen. Het stadsbouwmeesterschap is een belangrijk instrument voor het stadsontwikkelingsbeleid van de stad. Hij of zij wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar. Een stadsbouwmeester is vooral actief in drie vakgebieden: publieke ruimte, stedenbouw en architectuur. Hij bewaakt vanuit een langetermijnvisie de kwaliteit ervan, met respect voor het waardevol cultuurhistorisch patrimonium. Daarnaast fungeert hij of zij ook als ambassadeur voor het stadsontwikkelingsbeleid in Antwerpen en adviseert hij het college van burgemeester en schepenen. Een stadsbouwmeester vervult zijn opdracht onafhankelijk.

Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) is optimistisch. “Ik denk dat in tegenstelling tot een jaar geleden de sfeer over het stadsbouwmeesterschap positiever is en we dus zeker geschikte kandidaten gaan krijgen”, zegt de schepen.

bOb Van Reeth is voorzichtiger. “Ik hoop dat we geschikte kandidaten krijgen”, zegt de architect. “Ik krijg toch niet het signaal dat de sfeer rond het stadsbouwmeesterschap afgelopen jaar is verslechterd.”

Wie zich kandidaat wil stellen kan dat tot en met 13 november. De selectierondes vinden plaats in de week van 23 en 30 november.

GvA, 17 oktober 2015