Harmonie, Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Stadsbouwmeester steunt schepen in dossier rond Harmoniepark

“Het is wél verantwoord om alle kieren en spleten te bebouwen”

Een woonblok bouwen bij het Harmoniepark is te verantwoorden. Dat vindt stadsbouwmeester Kristiaan Borret. “Er komen steeds meer mensen in Antwerpen wonen. We kunnen niet anders dan ‘verdichten’.”

Sinds enkele maanden is er ongenoegen bij de bewoners van de Harmoniestraat in Antwerpen. Het stadsbestuur wil een hoek van het Harmoniepark bebouwen. Maar dat stuit op fel verzet van de buurt. Zij vinden het feit dat een stuk van het park verdwijnt onaanvaardbaar. Kristiaan Borret heeft er begrip voor dat mensen zich verzetten tegen het volbouwen van een stukje open ruimte voor hun deur. “Maar dat zal steeds vaker gebeuren. Door de bevolkingstoename is het verantwoord om alle kieren en spleten van de stad te bebouwen. Dat zijn gronden die vaak al decennialang niet meer worden gebruikt. Omdat die nood er niet was.” En nu is die er wel. Naar schatting zullen er tegen 2030 ongeveer 100.000 mensen in Antwerpen bijkomen. “Nieuwe wijken bouwen aan de rand van de stad is niet de enige oplossing. We moeten ook de lege plekjes in de stad bebouwen. Mensen zullen ook steeds kleiner gaan wonen. Vijftien jaar geleden was de gemiddelde oppervlakte van een nieuw appartement 129m2. Nu is dat nog 105m2.”

Zeven keer zoveel groen

Slecht nieuws voor de bewoners van de Harmoniestraat, zo lijkt. Maar daar is Borret het niet mee eens. “Wat de stad wil bebouwen, is een uithoek van het park van ongeveer 1000m2. Wie naar de zijgevel van het aanpalende gebouw kijkt, kan zien dat het om een wachtgevel gaat. Dat wil zeggen dat het ooit al de bedoeling was om op die plek te bouwen.” Van een verlies van groen in de buurt wil Kristiaan Borret evenmin weten. “Het provinciegebouw verderop wordt gesloopt en er komt een nieuwbouw. Dat betekent dat de parking ondergronds gaat: de buurt krijgt er 7000m2 groen bij. In een omgeving waar behalve het Harmoniepark ook al het Albertpark is gevestigd, is dat toch niet slecht.” De stadsbouwmeester steunt dus de bouwplannen van schepen Rob Van de Velde. “Ja, want hij heeft gelijk. Het is mijn taak om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. En in dit geval is er geen enkel stedenbouwkundig argument om dit project te bekritiseren. Het enige wat de stad wil doen, is een dode hoek wegwerken.”

Toekomst onduidelijk

Enkele weken geleden heeft Rob Van de Velde de buurt voorgesteld om het gebied minstens twee jaar ongemoeid te laten. De bewoners kunnen gebruikmaken van een oud gebouw op het terrein voor buurtactiviteiten en ook het sportveldje blijft. Dit wordt dan na twee jaar geëvalueerd. Wel zal het ruimtelijk uitvoeringsplan worden aangepast, waarbij de locatie van groen- in woongebied verandert. Maar dat is voor de buurtbewoners niet voldoende. “Ook voor het voetbalveldje is er een oplossing. Dat kan naar het Albertpark of naar de tuin van het nieuwe provinciegebouw. En een buurtlokaal kan in de nieuwbouw worden geïntegreerd. Mensen moeten beseffen dat het van duurzame stadsontwikkeling getuigt, om op dit soort plekken te bouwen”, stelt Kristiaan Borret.
PATRICK VAN DE PERRE

Geef een reactie