Linkeroever, Middenvijver

Summerfestival en Laundry Day mogen doorgaan op Linkeroever

Linkeroever – Het Summerfestival en Laundry Day kunnen gewoon doorgaan. De Raad van State heeft de vordering van twee buurtbewoners afgewezen. De Raad van State is van oordeel dat de uiterstdringendheid van het verzoek niet is aangetoond.

De ‘onherroepelijke schade’ waarop de twee buurtbewoners zich beriepen is door de Raad van State afgewezen, omdat niet werd aangetoond dat de te verwachten geluidshinder ook effectief “onherstelbare gezondheidsschade of andere onherroepelijke schadelijke gevolgen” zou opleveren. De Raad volgt dus ook niet het advies dat de auditeur vorige week had uitgebracht.

Verschillende omwonenden op Linkeroever zagen de plannen van de verhuis van rechter- naar linkeroever niet zitten en begonnen een juridische strijd tegen de verhuis en de voorwaarden die de stad Antwerpen daarvoor had opgelegd. Ze argumenteren onder meer dat er onvoldoende onderzoek werd verricht naar de beste locatie voor de festivals, dat er onvoldoende rekening gehouden werd met het broedseizoen van de vogels in de omliggende natuurgebieden en dat er te veel geluidsoverlast zou zijn voor de buurt.

De auditeur van de Raad van State had in zijn advies aangegeven dat het Antwerpse stadsbestuur bij zijn besluitvorming inderdaad te weinig rekening had gehouden met de omwonenden. De Raad van State gaat in zijn eindoordeel echter niet volledig in op de grond van de zaak en stelt enkel dat de hoogdringendheid van de procedure niet is aangetoond. De verzoekende partij moet immers bewijzen dat er “onherroepelijke schade” geleden wordt indien ze een (veel langer durende) procedure ten gronde zou volgen, en dat is volgens de Raad van State onvoldoende gebeurd.

BRON: GVA 19/5 website
AUTEUR: Rudy Collier
FOTO: Koen Bauters