Moorkensplein

Tijdelijke buurtplek Langstraat feestelijk geopend

De ruimte die is vrijgekomen op de hoek van de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat in Borgerhout is ingericht als een tijdelijke buurtplek met bomen, banken, spelaanleidingen en twee houten constructies. Vandaag werd de plek samen met de buurt feestelijk geopend.

Inrichting samen met de buurt
Begin juni 2016 konden buurtbewoners hun ideeën geven voor de invulling van de tijdelijke buurtplek op de hoek van de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgesteld waarmee het collectief ‘ONKRUID’ aan de slag is gegaan om de plek in te richten.

Boomkamer en speel- en zitkamer
Op het terrein zijn 2 houten constructies gebouwd, de zogenoemde boomkamer en de speel- en zitkamer. Tussen beide kamers ligt het centrale grasplein en rond de bestaande boom ligt een intiem zithoekje.

De boomkamer ligt langs de parking van de politie. Hier zijn zo’n 30 boompjes geplant. Langs de rand bieden banken een zicht op het centrale grasplein. Dat grasplein blijft open voor sport, spel en kleine evenementen. Onder de bestaande boom is door de herinrichting een intiem zithoekje ontstaan.

In de speel- en zitkamer, gelegen aan de Langstraat, zijn er banken en tafels voorzien, en speelaanleidingen zoals schuine vlakken om op te liggen, te glijden of over te klimmen.

In het voorjaar van 2018 wordt het gebruik van de plek samen met de buurt geëvalueerd.

Heraanleg Moorkensplein

In Borgerhout is er een tekort aan open en groene ruimte om te verpozen, te picknicken en te spelen. Op het Moorkensplein zijn de districtsloketten dringend aan vernieuwing toe en er is een tekort aan onder andere een school en parkeerplaatsen voor de buurt. Het project Moorkensplein, met onder andere de renovatie van het districtshuis, de heraanleg en uitbreiding van het plein en de realisatie van een ondergrondse buurtparking, komt tegemoet aan deze tekorten.

In het najaar van 2017 start de heraanleg van een deel van het huidige Moorkensplein. In een latere fase, na de verhuis van de politie naar haar nieuwe centrale mastergebouw, kan er gestart worden met de definitieve heraanleg van het volledige Moorkensplein. Hierin zit ook de bouw van een nieuw gebouw als afsluiting van het bestaande huizenblok na de afbraak van het oude administratieve centrum en het politiegebouw. Er wordt onderzocht of er een nieuwe school kan komen op deze locatie. Op het braakliggend perceel in de Mellaertsstraat bouwen AG VESPA en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen nieuwe woningen met een ondergrondse buurtparking. Het project telt 5 nieuwe woningen met een grote gemeenschappelijke tuin en dakterras.

Wie op de hoogte wil blijven van de plannen kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief op www.antwerpen.be/moorkensplein.