Gedempte Zuiderdokken, In de pers

Vandaag toekomst Zuiderdokken bekend

Honderden buurtbewoners kwamen gisteren naar het Zuiderpershuis om de vijf ontwerpen voor de Gedempte Zuiderdokken te keuren. Vandaag kiest een professionele jury, met inspraak van de burger, het definitieve ontwerpteam, waarna die het ontwerp verder mag uitwerken. De realisatie moet starten in 2018, na de afwerking van de eerste ondergrondse parking. De rekening van 16 tot 17 miljoen euro wordt deels doorgeschoven naar de volgende legislatuur.
In juni 2015 startte de stad een participatietraject waarbij 3.000 burgers hun mening mochten geven over de nieuwe invulling van de Gedempte Zuiderdokken. De vijf geslecteerde ontwerpteams hadden de roep om ‘meer groen en water’ duidelijk goed in hun oren geknoopt, zo bleek op de voorstelling van de vijf toekomstontwerpen in het Zuiderpershuis. Slechts één team had geen water in het ontwerp verwerkt en in elk ontwerp zetten de groene grasvelden, bomenrijen en grote lig- en speelweides de toon.

Nog inspraak

“Vandaag beslist de jury welk ontwerpteam de opdracht binnenhaalt,” zegt intendante Aglaée Degros, die de opmerkingen en suggesties van de buurtbewoners bundelde voor de jury. “Daarna zijn er ook nog enkele inspraakmomenten , voor het definitieve ontwerp wordt goedgekeurd.” Waar geen discussie meer over bestaat, is de aanleg van twee ondergrondse parkings voor in totaal 2.200 wagens, één onder de noordelijke kop en één onder het zuidelijke deel van het plein. De bouw van de eerste parking start in 2017 en moet halverwege 2018 klaar zijn.

Elk ontwerp werd in het Zuiderpershuis voorgesteld op grote pancartes met toekomstbeelden en begeleidende teksten. “Jammer dat de lettertjes zo moeilijk te lezen zijn”, zegt de 67-jarige Marjan, een van de meer dan 500 buurtbewoners die enthousiast hun mening over de vijf ontwerpen op steekkaartjes kwamen noteren. “Een ‘therapeutische zwemvijver’ zoals in het ontwerp ‘Nieuwe Zuiderdokken’, dat vind ik een mooi idee, maar dat grote kasseiplein hoeft niet voor mij. Evenementen mogen, maar we hebben vooral nood aan meer groen en water. Ik hoop vooral dat het gekozen ontwerp dit keer eindelijk ook echt wordt uitgevoerd. In 2001 was er al eens een mooi plan voor een groot park door een gerenommeerd architect, maar daar kwam niets van in huis.”.

Eerst parkeergarage

Schepen van Stadsontwikkeling Rob van de Velde (N-VA) is trots op het afgelegde inspraakparcours: “Er zijn ongelofelijk veel Antwerpenaars die hun best doen om samen werk te maken van dit project. Meer dan 3.500 mensen hebben al hun mening gegeven over de invulling van het plein en die zal mee de uiteindelijke keuze van de jury bepalen. Daarna moeten we eerst die ondergrondse parking aanleggen en dan kunnen we eindelijk ook bovengronds aan de slag om het plein de opwaardering te geven die het verdient.”.

16,2 miljoen euro

De weerkerende vraag of er wel geld voorhanden is voor de heraanleg, vindt schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde voorlopig naast de kwestie: “Het klopt dat er bij de meerjarenbegroting nog geen ruimte voor dit project werd vrijgehouden. Maar een project van deze omvang loopt quasi altijd over twee bestuurstermijnen. De ontwerpteams kregen een financieel richtsnoer voor de ingediende ontwerpen van 16,2 miljoen euro. Een deel van dat budget zal komen van de private uitbaters van de parkings. Zij betalen 150 euro per vierkante meter voor de bovengrondse aanleg van het groen. Voor groenaanleg is een bedrag van 250 euro per vierkante meter gangbaar. Voorts zal het kostenplaatje afhangen van het gekozen ontwerp en of er kunstwerken of grote constructies in verwerkt worden. Het totaalbedrag is daarom zeker nog niet definitief.”

HLN, 21/01/2016

Lees hier het volledige artikel.