Eilandje

Vegunning voor vierde, vijfde en zesde woontoren op eilandje goedgekeurd.

Het college keurde de vergunning goed voor het bouwen van drie appartementsgebouwen met commerciële ruimten en ondergrondse parking. Het gaat om de vierde, vijfde en zesde van zes geplande woontorens op de Kattendijkdok-Westkaai.

Beide vergunningen hebben betrekking op de projectsite ‘Westkaai’ met zes woontorens. Hierbij wordt er telkens met een tweelingverhaal gewerkt. Toren één en twee werden voorzien van een glazen gevel, toren drie en vier worden opgetrokken met gepolijste witte betonelementen, toren vijf en zes krijgen een bakstenen gevel. Vandaag heeft het college de vergunning voor torens vier, vijf en zes goedgekeurd. De aanleg van de openbare ruimte rond de torens maakt geen deel uit van de aanvraag. Het ontwerp hiervoor zal nog worden opgemaakt en besproken met de stadsdiensten.

De nieuwe torens komen in de nabijheid van de Montevideomagazijnen en het Kattendijkdok, twee noemenswaardige monumenten op het Eilandje. Toren vier, vijf en zes vormen het sluitstuk van zes ranke torens met een beperkt grondvlak. Ze worden ingeplant in een groenstructuur die nog verder ontworpen zal worden. Zo wordt een dens stedelijk programma toegevoegd en blijven de doorzichten naar de dokken en de monumenten op de kop van de wijk behouden. De rij torens gaat op die manier een dialoog aan met de omgeving. Ze verwijzen naar een verticaal stapelen van de typische pakhuisstructuur. In hun strenge vormgeving sluiten ze aan bij de 19de-eeuwse no-nonsens-architectuur van loodsen zoals de Montevideopakhuizen. De vervollediging van de Westkaai site werd een totaalproject ontworpen door De Architecten NV, dit in samenwerking voor de gevelarchitectuur met David Chipperfield Architects uit Berlijn voor toren 4 en Tony Fretton Architects uit Londen voor toren 5 en 6.

Toren vier: 60 appartementen, commerciële ruimten en ondergrondse parkeergarage
Toren vier bestaat uit vijftien verdiepingen met een totale bouwhoogte van 56 meter. Op de gelijkvloerse verdieping komt er een ruime inkomhal met een aanpalende hal tot de liften. De resterende beschikbare ruimte heeft een commerciële functie.

De vijftien bovenliggende verdiepingen worden woongelegenheden met elk een inpandig hoekterras. Per verdieping realiseert men rond het centrale lift- en trappengedeelte vier woonentiteiten met een open leefruimte. Er komen in totaal 60 appartementen van verschillende types.

De gevelafwerking wordt uitgevoerd in gezandstraald wit prefab beton. Enkel op de vijftiende verdieping wordt het gedeelte boven de ramen afgewerkt in wit gepolijste prefab beton. Het buitenschrijnwerk voorziet men in lichtgrijs aluminium in combinatie met stalen borstweringen.

Onder de toren wordt een gemeenschappelijk parking aangelegd over twee ondergrondse bouwlagen en in aansluiting met de eerder vergunde torens. De toegang tot deze parking is gesitueerd in toren twee. In de beide ondergrondse lagen komen telkens 74 autostalplaatsen waarvan vijf voor personen met een handicap. De fietsenstalling is gesitueerd op de eerste ondergrondse laag en herbergt 174 fietsen.

Toren vijf en zes: 165 appartementen, commerciële ruimten en ondergrondse parkeergarage
Toren vijf bestaat uit vijftien verdiepingen met een totale bouwhoogte van 54,72 meter. Er worden op de gelijkvloerse verdieping twee commerciële ruimten voorzien, vanaf de eerste verdieping tot en met de vijftiende verdieping worden 105 appartementen gerealiseerd van verschillende types.

Toren zes bestaat ook uit vijftien verdiepingen met een totale bouwhoogte van 55,25 meter. Op de gelijkvloerse verdieping komt één commerciële ruimte, vanaf de eerste tot en met de vijftiende verdieping worden 60 appartementen gerealiseerd, ook hier van verschillende types.

De hoofdstructuur van toren vijf wordt voorzien in lichtgrijze genuanceerde handgevormde baksteen, die van toren zes in de rode uitvoering hiervan. Het buitenschrijnwerk is in geanodiseerd aluminium bronskleurige uitvoering.

Onder beide torens wordt een gemeenschappelijke parking aangelegd over twee ondergrondse bouwlagen. De toegang tot deze parking is gesitueerd in toren vijf. In de eerste ondergrondse laag komen 97 autostalplaatsen waarvan 5 voor personen met een handicap. De fietsenstallingen voor in totaal 191 fietsen liggen verspreid. In de tweede ondergrondse bouwlaag komen 98 autostalplaatsen waarvan 7 voor personen met een handicap. De fietsenstallingen voor in totaal 72 fietsen liggen ook hier verspreid.

De aanvragen zijn getoetst aan het plannenkader van het Eilandje met name het Masterplan Eilandje, het Beeldkwaliteitplan voor de Buitenruimte, het Groenplan, het Waterplan, het Beeldkwaliteitplan voor de architectuur en het RUP Eilandje. De ontwerpen werden ook voorgelegd aan de Welstandscommissie.

Verantwoordelijke schepenen: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening – Liesbeth Homans, schepen voor wonen

 

Bron: N-va stad Antwerpen

Geef een reactie