Bouwcode

Verplichte parking bij nieuwbouw: gezond verstand

Gisteren lazen we in uw krant dat enkele Antwerpse gezinnen die geen auto hebben, zich gediscrimineerd voelen door de nieuwe bouwcode. Die zegt dat elk nieuwbouwproject in de stad voldoende parkeerplaatsen moet voorzien voor bewoners en bezoekers, om zo de straten te ontlasten. En vandaag verklaart u in de opinierubriek dat het “absurd” is om een minimumaantal parkeerplaatsen op privéterrein op te leggen. Laat ons duidelijk zijn: we zijn blij dat heel wat gezinnen ervoor kiezen om het zonder auto te doen. Wie geen auto heeft, vervuilt minder en maakt de files korter. Maar we kijken ook niet de andere kant op als we deze cijfers te zien krijgen: 82% van de Antwerpenaren heeft een auto, 32% heeft meer dan twee auto’s. Dat blijkt uit een enquête bij 1500 Antwerpenaren. Als stadsbestuur zijn wij er voor alle Antwerpenaren, dus ook voor die gezinnen die om welke reden dan ook wél een auto (nodig) hebben. Met de parkeernorm – overigens ook voor fietsparkeervoorzieningen – kiezen we voor een realistische oplossing die de leefbaarheid en het uitzicht van de stad ten goede komt.

Voor ons heeft de auto zijn plaats in de stad, maar dan liefst op eigen terrein. Een tweede misverstand: we verplichten niemand om een huis of appartement met parkeerplaats(en) te kopen. Maar een appartementsblok voor tien gezinnen neerpoten zonder parkeerplaatsen, dat kan niet meer. Voor alle duidelijkheid, de parkeernorm geldt alleen voor nieuwbouw- of herbouwprojecten met een gevel van meer dan acht meter: in de praktijk gaat het dan vooral over appartementen. We lezen ook dat we met deze bouwcode willen afrekenen met het vorige stadsbestuur, alsof dat onze enige politieke drijfveer zou zijn. Ook dat klopt niet. Net als de vorige burgemeester vinden ook wij dat ’t Stad niet ‘de parking’ mag worden. Maar we steken onze kop niet in het zand. Onze bouwcode is gebaseerd op vier kernwaarden, en duurzaamheid is daar één van. Vandaag wordt een nieuw appartement misschien gekocht door een gezin zonder auto.

Wanneer de kinderen groter zijn, verhuizen ze misschien naar iets groters en verkopen ze dat appartement aan iemand die wel een auto heeft of – godbetert – een firmawagen. Dan is het goed dat er parkeerplaats beschikbaar is.

Bovendien twijfelen we er niet aan dat mensen zonder auto een rijk sociaal leven hebben, en dat zij geregeld vrienden en familie over de vloer krijgen. Wanneer die van buiten de stad komen, zullen we hen aanmoedigen om hun auto achter te laten op de park & rides. Als ze toch met de auto tot in de stad rijden, hebben we liever dat ze die kunnen achterlaten in de parking van hun gastheer. Deze bouwcode absurd? Doen alsof de meeste tweeverdieners geen auto hebben, dat is absurd.

Rob Van de Velde en Koen Kennis, schepenen

Bron: © 2014 Concentra 26/2/2014 GVA