Uncategorized

Vlaamse subsidies voor kerk Kioskplaats

Extra geld voor snelle herstelling

Hoboken

De Hobokense Onze-Lieve- Vrouw Geboortekerk krijgt 47.000 euro Vlaamse middelen voor een snelle renovatie.

b Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft maandag een subsidie van 47.000 euro goedgekeurd voor hoogdringende herstellingswerken aan de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk op de Hobokense Kioskplaats. Daardoor kan de kerk wellicht nog voor het bouwverlof worden hersteld.

Begin februari vielen er grote stenen van de kerktoren, waardoor een perimeter rond het gebouw moest worden ingesteld. De kerkfabriek diende een subsidieaanvraag in om snel dringende herstellingswerken te kunnen uitvoeren.

Die aanvraag kreeg deze week een positief gevolg.

De 47.000 euro die Binnenlands Bestuur toekent, is het maximum te subsidiëren bedrag. De totale kost van de werken wordt geraamd op 146.450 euro. De overige financiële middelen komen van de stad Antwerpen en het lokale kerkbestuur. De stad staat in voor 60 procent van de totale kostprijs (zo’n 88.000 euro), terwijl het kerkbestuur 10 procent van de herstellingswerken (14.600 euro) op zich neemt.

(dbw) ■