meir

We moeten de vaste waarden koesteren.

Rob Van de Velde (N-VA) wil meer inspanningen voor retailers en kleine ondernemers.

“Ik krijg soms het verwijt dat er geen visie is op stadsontwikkeling in Antwerpen. Maar die is er wel. Alleen heb ik niet de pretentie dat de stad alles zelf moet organiseren. We moeten meedenken met retailers en ontwikkelaars over hoe de stad zich ontwikkelt”, zegt schepen Rob Van de Velde.

Rob Van de Velde heeft zijn beleid onderverdeeld in tien punten. Sommige van die punten zijn louter administratief, zoals het aanpassen van de bouwcode of een snellere en efficiëntere afhandeling van bouwaanvragen. Maar andere punten moeten op het einde van deze legislatuur de stad zichtbaar veranderen. Zo wil Rob Van de Velde de zogenaamde vaste waarden in Antwerpen meer ruimte geven. Letterlijk dan. “Antwerpse toppers, die vaak op cruciale locaties in de stad gevestigd zijn, moeten de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het zou zonde zijn om oude vaste waarden te verliezen in de stadskern doordat we star aan onze ruimtelijke plannen vasthouden”, zegt de schepen.

Opfrisbeurt

Concreet denkt Rob Van de Velde aan het voorbeeld van vishandel Van Bladel in de autovrije winkelzone De Wilde Zee. “Die mensen willen hun zaak uitbreiden op de eerste verdieping boven hun winkel. Dat werd hen altijd geweigerd, omdat het niet zou passen in de plannen. Het vorige stadsbestuur zag nog meer middenstand in dat gebied niet zitten. Dit stadsbestuur denkt daar anders over.” Ook de oude stadskern is volgens Rob Van de Velde toe aan een opfrisbeurt. “Op het eerste gezicht straalt de stadskern nog een grote ambachtelijkheid uit, maar dat is helaas niet altijd het geval. Onder andere door meer ambachtsmarkten te organiseren, willen we dat gevoel versterken. Ook het lichtplan, waarbij het stadhuis wordt verlicht en nieuwe, verwarmde terrassen voor de horeca in de binnenstad moeten zorgen voor een gezellige sfeer.” Bij alle stedelijke nieuwbouwprojecten wil Rob Van de Velde maximale flexibiliteit. “Wat we nu nog bouwen is niet afgestemd op de geplande invulling. Het moet mogelijk zijn om alle nieuwe gebouwen gemakkelijk om te vormen voor nieuwe functies.
Wat nu een handelszaak is, is dat over tien jaar misschien niet meer”, zegt de schepen. Meer en meer ontwikkelaars lijken het stadsbestuur daarin te volgen. “Het is niet aan de stad om de invulling van elk gebouw te controleren. Wel het grote plaatje en de toekomstige flexibiliteit.” En dat betekent, zo zegt Rob Van de Velde, tweemaal winst. We zullen minder leegstaande gebouwen kennen en minder nieuwe grond moeten aansnijden voor toekomstige functies. De ruime nieuwe instapscholen, die vandaag worden gebouwd, moeten mee kunnen groeien met de generatie die ze heeft vereist. Want nu is er behoefte aan die scholen. Het valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst andere noden zijn voor dergelijke gebouwen.”

Morele plicht

Die flexibiliteit moet er ook voor zorgen dat er op verschillende plekken in de stad snel kan ingespeeld worden op de vraag van bijvoorbeeld ondernemers. “De Meir is daarvan een voorbeeld. Als we die straat willen beschermen tegen de concurrentie, moeten we ervoor zorgen dat we de handelsruimten snel kunnen aanpassen als dat nodig is. Als er meer vraag is naar grote ruimten op de Meir, moeten we ervoor zorgen dat die er ook komen.”

Detailhandel niet op Meir

Voor Rob Van de Velde is het duidelijk dat de Meir meer dan ooit een straat zal worden waar de grote merken zich willen verstigen op grote oppervlakten. “Er is wel ruimte voor kleine, meer gespecialiseerde, detailhandel. Maar dat zal in andere straten zijn. Een stad als Antwerpen moet mee aan tafel zitten wanneer grote retailers hun strategie voor het komende decennium uittekenen. Alleen dan kunnen we Antwerpen op de kaart houden.” Dat retailers meer inspraak krijgen in het beleid van dit stadsbestuur is duidelijk. “Ik heb deze maand in de Nationalestraat het eerste Antwerpse diepvriescenter van Picard geopend. Als blijkt dat die mensen nog eens vijftien winkels in Antwerpen willen openen, is het onze plicht om hen daarbij te helpen. De tijd dat een bedrijf zoals Ikea een tweede filiaal in Antwerpen wil openen, maar geen gehoor krijgt bij het stadsbestuur, is voorbij”, zegt de schepen.

 

PATRICK VAN DE PERRE

GVA

Geef een reactie