In de pers, Stad van Morgen

Website laat stad van morgen zien

Op de nieuwe website antwerpenmorgen.be, die sinds gisteren online is, wordt getoond hoe de stad er over een aantal jaren zal uitzien.
Alle grote stadsvernieuwingsprojecten zijn terug te vinden op de website. Dat zijn er momenteel meer dan 120. “Ook kan voor elk project de historiek op een tijdlijn worden geraadpleegd. Op die manier kunnen mensen volgen wanneer een project opgeleverd wordt en in welke fase het zit”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

De website is onderverdeeld in vijf thema’s: ‘aangename wijken’, ‘mobiliteit en infrastructuur’, ‘duurzame stad’, ‘onroerend erfgoed’ en ‘stad ontwerpen’. Bij elk thema wordt tekst en uitleg uitgegeven over wat er op stapel staat.

Ook de infomomenten, evenementen rond stadsvernieuwing en wedstrijden zijn op de website terug te vinden. Ze zijn gebundeld in een ‘Doe mee-kalender’.

Straatnaam ingeven

“Wie liever op locatie zoekt, kan dat ook door een straatnaam in te geven. Dan komen alle lopende en toekomstige projecten in de omgeving op het scherm”, gaat Rob Van de Velde verder.

De schepen en burgemeester Bart De Wever zien de website ook als een handig middel voor mensen die op zoek zijn naar een woning in de stad. “Ze kunnen kijken of er op de korte termijn bijvoorbeeld scholen, groen of creches bijkomen of uitzoeken of de buurt makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer”, zegt Van de Velde.

De website zal de volgende maanden worden uitgebouwd en verfijnd. Voor de ontwikkeling ervan is een budget van 80.000 euro uitgetrokken.

In februari van volgend jaar gaat er in één van de MAS-paviljoenen op de Hanzestedenplaats ook een interactieve tentoonstelling over de stad van morgen open. “Op een groot scherm kunnen mensen die buurt van hun keuze aanraken, waarna ze alle informatie over nieuwe projecten krijgen. Het paviljoen aan het MAS is een bewuste keuze. Er passeert veel volk en we trekken zowel Antwerpenaren als mensen van buiten de stad”, zegt Bart De Wever.

www.antwerpenmorgen.be

GvA, 2-11-17