In de pers, Spoor Oost

Werken aan Spoor Oost niet geschorst

De werken aan Spoor Oost worden verdergezet. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist na een procedure van enkele omwonenden.

Omwonenden van Spoor Oost, het oude spoorwegemplacement in Borgerhout, verzetten zich al langer tegen de herinrichting van het terrein tot park- en eventzone. In het voorjaar diende een veertigtal onder hen bij de rechter in kortgeding een milieustakingsvordering in tegen de gevreesde geluids- en verkeersoverlast van de Sinksenfoor, die er in juni zes weken zijn tenten heeft opgeslagen. De rechter verklaarde de milieustakingsvordering onontvankelijk.

Daarop starten enkele omwonenden, die gesteund worden door bewonersgroep Park Spoor Oost, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een procedure bij hoogdringendheid op tot schorsing van de bouwvergunning en opschorting van de werken.

De raad heeft nu de eis verworpen omdat de hoogdringendheid niet is aangetoond.

Bewonersgroep Park Spoor Oost geeft de moed hierdoor niet op en zet de procedure voort. “De ‘hoogdringendheid’ is verworpen, omdat de raad heeft geoordeeld dat de omwonenden geen onmiddellijke schade van de werken ondervinden”, zegt Marleen Ryelandt, advocaat van de omwonenden. “De argumenten in ons dossier moeten nu nog ten gronde worden bekeken, wat alsnog tot nietigverklaring van de bouwvergunning kan leiden.”

Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) is blij met deze uitspraak. “Het is belangrijk dat de werken aan Spoor Oost gewoon kunnen worden verdergezet”, zegt Van de Velde.

GvA, 5/12/2015