Nieuw Zuid

Werken Kaai Nieuw Zuid starten dit jaar

 

Het stadsbestuur start nog voor eind dit jaar met de bouw van Kaai Nieuw Zuid, het gloednieuwe stadsdeel achter het vlinderpaleis. Verspreid over 15 jaar bouwt projectontwikkelaar Triple Living hier zo’n 2.000 woningen, twee scholen, twee crèches, een sporthal, een dienstencentrum en 20.000 vierkante meter winkels en horeca. Opvallend: het sociale woonblok in de Van Der Sweepstraat wordt gesloopt en wordt vervangen door kleinere bouweenheden.

Wat Regatta over een paar jaar moet zijn voor Link
eroever, moet Kaai Nieuw Zuid over 15 jaar worden voor het meest zuidelijke stukje van de Scheldekaaien: een nieuwe, bruisende, op zichzelf staande stadswijk waar bewoners alles vinden op fiets- of wandelafstand. Nog voor het einde van dit jaar zal de schop er in de grond gaan en wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. Projectontwikkelaar Triple Living pakt het project gefaseerd aan en start aan de noordzijde. Bouwstrook per bouwstrook zal het stadsdeel opschuiven naar het zuiden. Wat klaar, afgerond en leefbaar is, komt meteen op de markt en wordt bewoond. Het nieuw te ontwikkelen gebied loopt van de Scheldekaaien tot de Namenstraat, de Jan Van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Meer dan 20 hectare daarvan wordt parkgebied: 15 hectare aan de Konijnenwei, 5 hectare in de woonwijk zelf en ook nog een groene parkstrip op de kaaien.

Achttal torens

“We bouwen hier 2.000 woningen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Er komen ook 2 scholen, 2 kindercrèches, een sporthal, een dienstencentrum en 40.000 tot 70.000 vierkante meter bovenlokale voorzieningen of kantoren.” Verspreid in de wijk willen het stadsbestuur en Triple Living een achttal torens bouwen van elk zo’n 20 verdiepingen hoog. Daartussen komen verschillende types woningen te staan, zowel voor kleine als grote gezinnen. Ook kangoeroewoningen horen daarbij. Afhankelijk van de plek waar die staan en of ze al dan niet zicht hebben op de Schelde, zal de prijs variëren. “Maar reken op 3.000 euro per vierkante meter”, zegt Dirk Cavens van projectontwikkeling Triple Living. Een aanzienlijk deel van de woningen zal een sociaal karakter hebben. Het gros daarvan zal zich situeren op de plek waar nu het sociaal woonblok in de Van Der Sweepstraat staat. Het zal gesloopt worden en plaats maken voor verschillende, kleinere gebouwen, waar wel evenveel sociale appartementen in passen. Opmerkelijk in de nieuwe wijk is dat de straten allemaal loodrecht op elkaar staan, zodat iedereen een optimaal zicht heeft op de Schelde. Het stadsbestuur en Triple Living besteden bij de uitwerking van Kaai Nieuw Zuid ook extra veel zorg aan duurzaamheid. “We kiezen resoluut voor energie-efficiëntie”, zegt schepen voor Leefmilieu Nabila Ait Daoud (N-VA). “Op vlak van duurzaamheid wordt dit een uniek project. We bouwen een warmtenet, dat een collectieve wijkverwarming biedt in alle woningen.” Inspiratie ging de projectontwikkelaar onder andere opdoen in Scandinavië en Duitsland. Nu zondag vindt er tussen 14 en 17 uur een infomoment plaats in het vlinderpaleis en zijn de plannen en maquettes te bekijken.

SABINE VERMEIREN
© 2013 Het Laatste Nieuws