Zurenborg

Zurenborgwijk keert terug naar oorspronkelijke staat

Het Berchems gedeelte van Zurenborg wordt binnenkort zowat volledig beschermd. Tweehonderdvijftig huizen die nog niet werden erkend als monument, maken weldra deel uit van het ‘beschermd stadsgezicht’. Daardoor maken bewoners aanspraak op speciale renovatiepremies.

De bewoners van 250 huizen in de historische Zurenborgwijk kunnen vanaf augustus Vlaamse subsidies aanvragen om hun pand in oorspronkelijke staat te laten herstellen. Dat is één van de gevolgen van een herwaarderingsplan dat de stad liet opmaken voor Berchems Zurenborg.

‘Aan de hand van het plan wordt de architectuur in ere hersteld en het openbaar domein heringericht’, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Naast het plan werd ook een volledige inventaris opgemaakt van de 250 erkende huizen. ‘Daarin wordt per pand opgelijst welke aanpassingen er zijn geweest en welke infrastructuurwerken nuttig zijn om het oorspronkelijk karakter van de wijk te herstellen’, zegt districtsschepen voor Erfgoed en Toerisme Edwin De Cleyn (CD&V).

Eigenaars die hun huis in oorspronkelijke staat willen herstellen, kunnen veertig procent van de renovatiekosten terugvorderen via Vlaanderen. ‘Normaal gezien ben ik maar een koele minnaar van zo’n subsidiesysteem’, zegt schepen Van de Velde. ‘Maar hier werd duidelijk een limiet gesteld (250 huizen,nvdr.) en heeft men een duidelijk doel voor ogen, met name de opwaardering van het Antwerps erfgoed.’

Naast de premies voor de eigenaars zal het district Berchem ook het publiek domein aanpakken. ‘Voor de vele passerende toeristen is het nodig om in enkele zitbankjes en ander straatmeubilair te voorzien’, zegt De Cleyn. Het plan werd intussen goedgekeurd door de stad Antwerps schepencollege als het districtscollege en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister voor Monumentenzorg Geert Bourgeois (N-VA). ‘De stadsdiensten hadden tijdens de opmaak geregeld contact met hun Vlaamse collega’s’, zegt De Cleyn.

Op de heraanleg van de straten is het intussen nog even wachten. Het district nam in de meerjarenplanning alvast de Cogels Osylei en de Gulden Vliesstraat op en gaat nu op andere niveaus op zoek naar financiële ondersteuning.

’Niet langer in voortuin parkeren’
Schepen Rob Van de Velde zegt dat de stad er binnenkort op wil toezien dat de bewoners van de Cogels Osylei niet langer in hun voortuin parkeren. ‘In het verleden werd dat altijd gedoogd, maar in principe mogen ze dat niet’, zegt Van de Velde. ‘Voor het uitzicht is het beter dat de bewoners elders parkeren.’ Ter compensatie wil de schepen er voor zorgen dat de parkeerdruk in de wijk vermindert. ‘De ontwikkeling van Berchem X (op de plek waar nu het oude postsorteercentrum staat, nvdr.) zal volgens velen de parkeerdruk verhogen, maar in overleg met de ontwikkelaars willen we er juist extra opportuniteiten scheppen.’ (dbw)

Koen De Beuckeleer

Bron: Het Nieuwsblad

Foto: Eef Janssens GVA

Geef een reactie